Moja hiša prihodnosti

Projekt Moja hiša prihodnosti je prva vzročna hiša, s katero podjetje Lumar skupaj s partnerji predstavlja koncept AKTIVNE HIŠE.

Objekt aktivna hiša "Moja hiša prihodnosti"

 
 

Splošni podatki

> Več o tem

Konstrukcijski sistem

> Več o tem

Sistem ogrevanja

> Več o tem

Sistem prezračevanja

> Več o tem

Sistem inštalacij

> Več o tem

Fotovolt. elektrarna

> Več o tem

 

SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU

 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

Vrsta gradnje: Enodružinska hiša, ki predstavlja koncept aktivne hiše
Lokacija: Občina Medvode, krajevna skupnost Smlednik
Leto izgradnje: 2012
Neto ogrevana površina objekta: 149,77 m2
Arhitekturna zasnova: Individualna zasnova
Arhitektura: KošorokGartner arhitekti

 

TEHNIČNI PODATKI O OBJEKTU

Konstrukcijski sistem: Lumar PASIV
Naprava za ogrevanje: Toplotna črpalka zrak-voda s podporo sprejemnikov sončne energije
Naprava za pripravo tople vode: Sprejemniki sončne energije s podporo TČ zrak-voda
Sistem ogrevanja: Nizkotemperaturno ploskovno ogrevanje Harreither
Sistem prezračevanja: Kombinacija mehanskega prezračevanja z rekuperacijo toplote in
avtomatsko vodenega naravnega prezračevanja preko oken
Sistem inštalacij: Uporabniku prijazen sistem inteligentnih inštalacij za nadzor in optimizacijo delovanja naprav
 

 

 

KONSTRUKCIJSKI SISTEM

 

Za gradnjo Moje hiše prihodnosti bo uporabljen konstrukcijski sistem LUMAR PASIV.

TEHNIČNI PODATKI

01 Končni sloj fasade 2 mm
02 Armirna malta in mrežica 6 mm
03 Fasadna izolacija iz lesenih vlaken 60 mm
04 Lesena nosilna konstrukcija izvedena z I nosilci 360 mm
  Celuozna toplotna in zvočna iziolacija 360 mm
05 OSB plošče 15 mm
06 Mavčno-vlaknena plošča 12,5 mm
DEBELINA STENE 455,5 mm
DEBELINA IZOLACIJE 420 mm
Toplotna prehodnost
skozi izolacijo
< 0,1 W/m2K
Toplotna prehodnost
ob upoštevanju deleža lesa

< 0,1 W/m2K

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstrukcijski sistem LUMAR PASIV odlikuje odlična toplotna izolativnost, sistem je certificiran na Passivhaus inštitut v Darmstadtu. Nosilno konstrukcijo sistema predstavljajo leseni I nosilci Steico, toplotno izolirani s vpihano celulozno izolacijo Trendisol (Isocell). Celulozno izolacijo Trendisol (Isocell) odlikuje dobra gostota ter visoka specifična toplota, kar zagotavlja dobro toplotno stabilnost in posledično prijetnejšo bivalno klimo skozi vse leto. Na zunanji strani se kot fasadna izolacija uporablja lesnovlaknena fasadna plošča Inthermo v skupni debelini 60 mm. Na notranji strani se kot parna ovira in zrakotesna ravnina uporablja OSB plošča, obložena z mavčno kartonsko ploščo.

STREŠNA KONSTRUKCIJA

Tudi strešna konstrukcija je podobno kot zunanje stene sestavljena iz lesenih I nosilcev, toplotno izoliranih s vpihano celulozno izolacijo. Na zunanji strani je nameščena dodatna lesno-vlaknena strešna plošča Agepan, ki opravlja tudi nalogo sekundarne kritine. Na notranji strani je nosilna konstrukcija obložena z OSB  ploščami, ki služijo kot parna ovira ter hkrati služijo kot zrakotesna ravnina.

TEMELJNA PLOŠČA

Posebna pozornost je bila namenjena tudi izvedbi temeljne plošče. Pod temeljno ploščo je bilo vgrajenih 24 cm toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena Fibran XPS.Toplotna izolacija pod talno ploščo se je izvajala v dveh slojih po 12 cm. Med oba sloja toplotne izolacije Fibran je bila nameščena samolepilna hidroizolacija.
Tudi strešna konstrukcija je sestavljena iz lesenih I nosilcev Steico, toplotno izoliranih s celulozno izolacijo Trendisol (Isocell). Kot sekundarna kritina se na zgornji strani konstrukcije uporabi lesno-vlaknena plošča Agepan debeline 16 mm. S spodnje strani je konstrukcija obložena s OSB ploščami, ki služijo kot zrakotesna ravnina ter parna ovira, obložena z mavčno kartonskimi ploščami. Na severni strani strehe je uporabljena kritina Bramac Tegalit, na južni strani je nameščena sončna elektrarna-fotovoltaični paneli podjetja Robotina v kombinaciji s solarnimi kolektorji Velux.
Nazaj na vrh
 

STAVBNO POHIŠTVO

 

Pri gradnji Moje hiše prihodnosti je bilo izbrano stavbno pohištvo, ki ustreza pogojem gradnje energijsko učinkovitih hiš. Izbrano stavbno pohištvo Varion, proizvajalca Internorm je leseno z zunanjo aluminijasto oblogo. Uporabljena je troslojna zasteklitev s posebno SOLAR zasteklitvijo. Le-to v kombinaciji posebnega SOLAR premaza z dodatnim belim steklom omogoča, da ima steklo izboljšan faktor prehoda celotnega sončnega sevanja (g-vrednost), kar omogoča boljši prehod celotnega sončnega sevanja.

V streho objekta so vgrajena strešna okna VELUX Integra. Okna so plastificirana. Leseno jedro oblito s poliuretanom ne potrebuje vzdrževanja. Trislojna zasteklitev je sestavljena iz kaljenega zunanjega stekla s premazom s samočistilnim učinkom. Notranje lepljeno steklo daje dodatno varnost pred točo. Okno je elektrificirano z vgrajenim dežnim senzorjem. Na oknih orientiranih na jug so vgrajena zunanja in notranja senčila na katerih je uporabljen sistem VELUX ACTIVE za uravnavanje notranje klime.
Nazaj na vrh
 

SISTEM OGREVANJA

 

Osnovno napravo za generacijo toplote in hladu za potrebe ogrevanja zagotavlja toplotna črpalka zrak/voda. Na južni strani strehe bodo vgrajeni sprejemniki sončne energije Velux, ki bodo ob ogrevanju tople sanitarne vode podpirali tudi sistem ogrevanja za celotno hišo. Hranilnik toplote, ki bo vseboval sistem ogrevanja tople sanitarne sanitarne vode, bo skrbel za zalogo toplote in precej pripomogel k učinkovitejšemu izkoriščanju obnovljivih virov energije. Za sistem ogrevanja je predvideno nizkotemperaturno površinsko ogrevanje Harreither v obliki stenskega, talnega in stropnega ogrevanja. Z velikopovršinskimi sistemi ogrevanja dosegamo nizke temperature predtoka, znotraj katerega obratujejo najbolj gospodarne in okolju prijazne naprave za proizvajanje toplote. S sevalno toploto površinskega sistema ogrevanja bomo zagotovili dolgovalovno sevanje toplote, ki prodira v človeško telo in ga greje od znotraj, kar pozitivno vpliva na počutje.
Nazaj na vrh
 

SISTEM PREZRAČEVANJA

 

Sistem prezračevanja z rekuperacijo toplote bo predstavljal stalen dotok svežega zraka v vse prostore v hiši ob minimalnih prezračevalnih izgubah. Optimirano delovanje sistema prezračevanja bodo omogočale pametne inštalacije, ki bodo nadzorovale delovanje naprave med drugim tudi na osnovi kakovosti zraka v prostoru. Dodatno bo v poletnem času omogočeno nočno pohlajevanje objekta preko nadzorovanega odpiranja oken v pritličju in ter strešnih oken v mansardi, kar bo ustvarjalo naraven vlek zraka v prostoru.
Nazaj na vrh
 

SISTEM INŠTALACIJ

 

Uporabniku prijazen ter energijsko optimiran način uporavljanja vseh sistemov bodo v Mojih hiši prihodnosti zagotavljale pametne inštalacije. Patentirana rešitev slovenskega proizvajalca Robotine-Sunny IQ bo omogočala vklop največjih uporabnikov električne energije v času nižje tarife, kar bo precej znižalo stroške delovanja največjih gospodinjskih porabnikov. Sistem bo celovito upravljal vse sisteme s ciljem optimizacije rabe energije in ustvarjanja prijetnega bivalnega okolja. Preko sistema inštalacij bodo uporabniki upravljali tudi senčenje zunanjih senčil in razsvetljavo. Sistem bo električno energijo, ki jo bo proizvedla fotovoltaična elektrarna na hiši, samodejno usmerjal k porabnikom, ki bodo vnaprej pripravljeni na delovanje, presežek energije bo oddan v javno električno omrežje.
Nazaj na vrh
 

FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA

 

Fotovoltaična elektrarna, ki jo bo na streho Moje hiše prihodnosti postavi¬lo podjetje Robotina, bo opremljena z 21 fotovolta¬ičnimi moduli moči 240W in bo imela nazivno moč 5,04 kW. Površina, ki jo  asedejo moduli (merjena na ploskvi strehe), znaša približno 34,7 m2. Predvidena proizvodnja električne energije te elektrarne je 5.515 kWh na leto, kar zadošča za porabo približno 1,6 povprečnega slovenskega gospodinjstva. Če bi vso proizvedeno ele¬ktrično energijo shranili v akumulatorje, bi bila hiša z vidika porabe električne energije samozadostna. Prihranek glede izpustov ogljikovega dioksida v enem letu, izračunan po metodologiji Centra za energetsko učinkovitost pri Inštitutu Jožef Stefan (CEU IJS), znaša 2.760 kg.
Nazaj na vrh

Partnerji pri gradnji projekta moja hiša prihodnosti