09.05.2012

Mnenje strokovnjaka o energijskih lastnostih

Energijsko učinkovita stanovanjska zgradba lahko nastane le s skrbnim načrtovanjem in natančno izvedbo.

Za doseganje visoke učinkovitosti je treba cilje investitorja združiti z arhitekturnimi in tehničnimi rešitvami, rezultat tega pa bo energijsko in ekonomsko racionalna stavba, s poudarkom na dolgoročnosti.

Pri obravnavi energijskih lastnosti novogradnje, ki so rezultat celovitega energijskega koncepta, je treba poudariti več pomembnih delov, s katerimi se zagotavljavisoka učinkovitost:

- Toplotna zaščita zunanjega ovoja hiše je zagotovljena z izdatno zaščito vseh neprosojnih elementov in z odpravo toplotnih mostov na predelih linijskih stikov. Njihova toplotna prehodnost se giblje v razredu je okrog 0,10 W/m2K, kar je od dva do trikrat učinkoviteje glede na predpise o toplotni zaščiti. Dobro zaščiten ovoj stavbe uporabniku zagotavlja precej večje temperaturno ugodje kot pri gradnji, kjer so temperature notranjih površin v bivalnih prostorih nižje za nekaj stopinj.

- Z arhitekturnega vidika je izredno pomembno uvrščanje steklenih površin v stavbni ovoj. V hiši prihodnosti namreč skozi okna pridobimo kar 50 odstotkov več toplote, kot je odpade zaradi toplotnih izgub. Pri standardnih gradbenih rešitvah je takšna energijska bilanca oken komaj pozitivna.

- Zunanje stavbno pohištvo je s tehničnega vidika skrbno izbrano, njegova skupna toplotna prehodnost je manjša od 0.85 W/m2K, torej najmanj tretjino nižja od predpisanih vrednosti. Po drugi strani pa sodobna trojna stekla prepuščajo kar 60 odstotkov sončne energije, kar je podobno ali celo več kot pri tipičnih dvojnih zasteklitvah.

- Mehansko prezračevanje stavbe z vračanjem toplote in vlage je najpomembnejše za doseganje visoke energijske učinkovitosti stavbe, še bolj pa za zagotavljanje pričakovanih bivalnih pogojev. S takšnimi sistemi toplotne izgube zaradi prezračevanja znašajo le od 10 do 15 odstotkov vseh toplotnih izgub. V nasprotnem primeru pa bi presegale 30 odstotkov in bi se s tem močno približale transmisijskim toplotnim izgubam celotnega stavbnega ovoja.

- S prebivanjem v hiši prihodnosti nastajajo toplotni izvori zaradi toplote, ki jo oddajajo ljudje, naprave, razsvetljava in drugo. V našem primeru tako dosegajo tretjino sončnih toplotnih dotokov in imajo pomembno vlogo pri letni energijski bilanci.

- Hiša prihodnosti mora za doseganje visoke učinkovitosti ne samo zagotavljati minimalne toplotne izgube, temveč mora ustrezno upravljati tudi razpoložljive toplotne dotoke. V zimskem obdobju so tako posebno pomembne odzivnost in regulacijske sposobnosti ogrevalnega sistema, s katerimi zagotovimo, da bodo toplotni dobitki izkoriščeni najmanj 75-odstotno. V poletnem obdobju pa sta z vidika toplotnih dotokov pomembna upravljanje sistemov zunanjega senčenja in ustrezno prezračevanje.

S takšnim pristopom lahko uporabniku zagotovimo, da bo ob precej večjem bivalnem ugodju za ogrevanje celotne hiše porabil zgolj 15 kWh/m2a toplotne energije na leto, kar je približno enako porabi toplote za pripravo tople sanitarne vode v enem letu.
Z delovanjem toplotne črpalke je za skupno količino toplote potrebne približno 10 kWh/m2a električne energije na leto. Za ponazoritev učinkovitosti lahko navedemo porabo električne energije v gospodinjstvu, ki je lahko do 25 kWh/m2a. Od tega je 20 odstotkov porabi tehnika, na primer sistemi prezračevanja in ogrevanja. Za hiše prihodnosti, kakršne so na voljo pri nas, sta zelo pomembna tudi izbor električnih naprav in njihova uporaba.
Učinkovita sodobna hiša za obratovanje potrebuje nekaj več kot 5.000 kWh električne energije na leto. Z namestitvijo fotovoltaične elektrarne na strehi stanovanjske stavbe lahko takšno količino energije pridobimo kar sami!

Avtor: mag. Miha Praznik, u. d. i. s., Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.

Partnerji pri gradnji projekta moja hiša prihodnosti