18.02.2012

Stavbno pohištvo v aktivni hiši

Izbira primernega stavbnega pohištva odločilno vpliva na energijsko bilanco

Stavbno pohištvo, kamor uvrščamo okna in vrata, z zunanjimi stenami, strešno konstrukcijo in talno ploščo sestavlja toplotni ovoj stavbe. Ta vsako stavbo ščiti pred zunanjimi vplivi, mrazom, vročino, dežjem, vetrom in podobnim. V eni izmed prvih številk smo vam na kratko predstavili lastnosti vseh komponent ovoja. V tokratnem prispevku bomo posebno pozornost namenili stavbnemu pohištvu, predvsem oknom. Z ustrezno izbiro oken in pravilno izbiro senčil vplivamo tudi na energijsko bilanco stavbe.

Pred razvojem toplotno-izolacijskih stekel so okna veljala za šibke točke v ovoju stavb, zato so v objektih prevladovale majhne steklene površine za zagotavljanje zadostne dnevne svetlobe.

Sodobne arhitekturne smernice pa v stavbah predvidevajo vedno večje steklene površine. To omogočata tudi razvoj in izboljšava toplotne izolacije zasteklitve. Z velikimi steklenimi površinami ne zagotovimo le svetlih bivalnih prostorov, temveč lahko te površine izkoristimo tudi za pasivno ogrevanje s sončno energijo v zimskem obdobju. Tako lahko zmanjšamo potrebo po ogrevanju, kar pa lahko zagotovimo samo s toplotnoizolacijskim steklom in ustrezno izoliranim okenskim okvirjem. Zagotoviti pa je treba tudi dovolj senčenja steklenih površin v toplejših mesecih, da preprečimo prekomerno pregrevanje.

Okna, ki smo jih izbrali za mojo hišo prihodnosti

Za Mojo hišo prihodnosti smo izbrali lesena okna z zunanjo aluminijasto oblogo, eden izmed glavnih kriterijev pa je bila čim nižja toplotna prehodnost. To pa ni edina lastnost, na katero moramo biti pozorni. Za čim boljšo izrabo sončne energije je treba pri steklih preveriti tudi faktor skupne energijske prepustnosti zasteklitve (g-faktor). Z uporabo nizkoemisijskih nanosov se namreč znižuje energijska prepustnost, kar posledično zmanjša prepustnost sončne energije.

Vpliv oken na energijsko bilanco

Pri energijsko učinkoviti gradnji govorimo o toplotno odlično
izoliranem ovoju, transmisijske izgube skozi okna pa predstavljajo zelo pomemben delež tovrstnih izgub. Za lažjo predstavo vam lahko povemo, da v Moji hiši prihodnosti transmisijske izgube skozi okna predstavljajo kar 55 odstotkov vseh tovrstnih izgub skozi ovoj stavbe. Zato je izbira stavbnega pohištva tako pomembna. Vsa okna v naši hiši bodo imela trislojno termoizolacijsko zasteklitev, in sicer Ug = 0,6 W/m2K za strešna okna in Ug = 0,6 W/m2K za druga. Ker pa je končni rezultat energijske učinkovitosti razlika med dobitki in izgubami, je pomembno določiti tudi sončne dobitke skozi steklene površine. Za Mojo hišo prihodnosti smo izbrali zasteklitev Solar, katere prednost je odličen faktor energijske prepustnosti, ki znaša 60 odstotkov. Z uporabo tega stekla sončni dobitki za okoli 2000 kWh na leto presegajo izgube, kar pomeni, da imajo pozitiven vpliv na energijsko bilanco objekta.

Sončni dobitki pozimi so zelo zaželeni in izboljšujejo energijsko bilanco, v poletnem obdobju pa je treba zagotoviti ustrezno senčenje steklenih površin. Najpogosteje se odločamo med notranjimi in zunanjimi žaluzijami. Zunanje prestrežejo večino sončnih žarkov, še preden ti prodrejo v stavbo, razlika pa je tudi v energijski bilanci stavbe. Tudi v Moji hiši prihodnosti bodo zunanje žaluzije, tako bomo v poletnih mesecih privarčevali 75 odstotkov energije za hlajenje. Da so ti prihranki res doseženi, je potrebno skrbno spuščanje žaluzij, za to pa bodo v Moji hiši prihodnosti skrbele pametne inštalacije. Več o delovanju pametnih inštalacij boste lahko prebrali v naslednjih številkah.

Ob koncu želimo poudariti, da ne le pravilna izbira in ustrezno senčenje, ampak tudi pravilna vgradnja vpliva na energijsko bilanco objekta. S pravilno izvedenimi podrobnostmi je toplotni most na obodu okna minimalen. Ti toplotni mostovi se izračunajo glede na obode vseh oken, zato nepravilne vgradnje pri analizi energijske bilance ne moremo zanemariti. V Moji hiši prihodnosti bodo okna vgrajena skladno z detajli, ki jih ima podjetje Lumar certificirane tudi na inštitutu Passivhaus. Če bi namesto teh uporabili takšne, pri katerih ni prekrivanja okvirjev, se koeficient linijske toplotne prehodnosti na podrobnosti vgradnje oken poveča za 100 odstotkov. To bi na primeru Moje hiše prihodnosti porabo energije za ogrevanje povečalo za 1 kWh/m2 na leto. Morda se kakemu investitorju izbira stavbnega pohištva ne zdi najpomembnejša, vendar pri energijsko učinkoviti gradnji močno vpliva tudi na energijsko bilanco, ne le na bivalno ugodje. Pomen naravne osvetlitve smo predstavili v prejšnjih številkah, v fazi gradnje pa boste več izvedeli tudi o izvedbi.
 

Partnerji pri gradnji projekta moja hiša prihodnosti