21.03.2012

Moja hiša prihodnosti v številkah

Podroben izračun energijske bilance Moje hiše prihodnosti pove, da naj bi hiša, v kateri naj bi prebivala štiričlanska družina, za ogrevanje v eni ogrevalni sezoni porabila 2154 kWh, kar je enakovredno 210 litrom kurilnega olja ali okvirno 210 evrov.

Fotovoltaična elektrarna

Fotovoltaična elektrarna, ki jo bo na streho Moje hiše prihodnosti postavilo podjetje Robotina, bo opremljena z 21 fotovoltaičnimi moduli moči 240W in bo imela nazivno moč 5,04 kW. Površina, ki jo zasedejo moduli (merjena na ploskvi strehe), znaša približno 34,7 m2.
Predvidena proizvodnja električne energije te elektrarne je 5.515 kWh na leto, kar zadošča za porabo približno 1,6 povprečnega slovenskega gospodinjstva. Če bi vso proizvedeno električno energijo shranili v akumulatorje, bi bila hiša z vidika porabe električne energije samozadostna.
Prihranek glede izpustov ogljikovega dioksida v enem letu, izračunan po metodologiji Centra za energetsko učinkovitost pri Inštitutu Jožef Stefan (CEU IJS), znaša 2.760 kg.

Sprejemniki sončne energije

Sprejemniki sončne energije, ki jih bo postavilo podjetje VELUX, bodo imeli 6,8m2 neto površine.
Na letni ravni bodo proizvedli za 2.560,5 kWh toplotne energije, od katere je večina proizvedena v poletnem obdobju. Prihranek glede izpustov ogljikovega dioksida v enem letu zaradi uporabe sprejemnikov sončne energije je 1.373,5 kg.

Vpliv sistema na energijsko učinkovitost delovanja toplotne črpalke

Pričakovati je, da se bo letni COP-faktor, ki je faktor učinkovitosti delovanja toplotne črpalke, zaradi optimiziranega upravljanja in shranjevanja toplote v hranilnik zvišal najmanj za 0,3-0,5. Običajno je celoletni faktor toplotnih črpalk zrak/voda med 2,2 in 2,5. S pametnimi omrežji se bo prihranek precej povečal.

Vpliv nočnega naravnega hlajenja na stroške hlajenja

Načrtovan sistem samodejno delujočega naravnega hlajenja bo ponoči, ko se zunanje temperature spustijo pod 20 stopinj Celzija, zelo pripomogel k zmanjšanju potrebe po hlajenju. Učinkovitost naravnega hlajenja bo relativno velika, ker se bo ustvaril nenehen tok hladnega zraka iz pritličnih prostorov neposredno na strešna okna na drugem, diagonalnem delu hiše. Pričakuje se, da bo poraba energije za hlajenje zaradi tega manjša za najmanj 30-50 odstotkov.

Energijska bilanca plus energijske hiše

Streha, ki je bila na razpolago v tem primeru za sončno elektrarno, je bila zaradi strešnih oken oziroma svetlobnega ugodja in sprejemnikov sončne energije relativno majhna, kar je močno vplivalo na velikost sončne elektrarne in s tem proizvodnjo električne energije. Kljub temu bo hiša v mejah samozadostnosti. Sicer bo na dejansko porabo energije precej vplivalo tudi to, kako bodo lastniki oziroma stanovalci hišo uporabljali.

Partnerji pri gradnji projekta moja hiša prihodnosti