Vedno prijetno bivalno okolje

Prijetno bivalno ugodje v novem domu je ena ključnih zahtev sodobne gradnje in se v stavbi odraža v prepletenosti različnih dejavnikov. Kakovostna naravna osvetlitev in vedno svež zrak sta bistvena dejavnika, seveda pa tudi inteligentne inštalacije, ki uporabniku omogočajo enostavno uporabo, doprinesejo k bivalnem ugodju.

S kakovostno naravno osvetlitvijo zagotovimo ustrezno osvetljene bivalne prostore in posledično manjšo rabo energije za umetno razsvetljavo. Z elektronsko vodenimi senčili reguliramo želeno količino svetlobe in sočasno preprečujemo prekomerno poletno pregrevanje.

Zadostna količina svežega zraka v prostoru je osnoven pogoj za prijetno bivanje. V aktivni hiši za stalen dotok svežega zraka skrbi sistem prezračevanja z rekuperacijo v kombinaciji z avtomatsko vodenim naravnim prezračevanjem preko oken. S kombinacijo mehanskega prezračevanja in naravnega prezračevanja preko oken optimiramo porabo energije za delovanje prezračevalne naprave. Dodatno v poletnem času z naravnim prezračevanjem preko oken ponoči omogočimo pohlajevanje objekta.

Pri zagotavljanju prijetnega bivalnega ugodja ne smemo pozabiti tudi na sam ovoj stavbe. Kakovostno toplotno izoliran ovoj vključno s stavbnim pohištvom, omogoča višje površinske temperature na notranje strani zunanjih sten. Z višjimi notranjimi površinskimi temperaturami se manjša temperaturna razlika med notranjim ogrevanim zrakom in stenami, ki se odraža kot asimetrija sevanja in pozitivno vpliva na bivalno ugodje v prostoru.
 

Partnerji pri gradnji projekta moja hiša prihodnosti