SVETLOBA JE POMEMBNA

Številne študije dokazujejo pozitiven vpliv na delovanje našega biološkega ritma in učinkovitost v bivalnih prostorih z veliko dnevne svetlobe.

Dnevna svetloba

Dnevna svetloba je ključna za zdravje in dobro počutje človeka. Številne študije dokazujejo pozitiven vpliv na delovanje našega biološkega ritma in učinkovitost.

Poleg tega primerna količina in razporeditev dnevne svetlobe zmanjšuje rabo energije za umetno razsvetljavo. V zimskem času ima sončna svetloba velik doprinos k zmanjševanju potreb po ogrevanju.

Okenske odprtine so razporejene tako, da so vsi bivalni prostori osvetljeni vsaj z dveh strani. S tem je dosežena enakomerna osvetlitev in raznolikost svetlobe. Okna nudijo uporabniku dober razgled nad okolico in s tem možnost spremljanja dnevnega ritma narave.

Analiza dnevne svetlobe je bila sestavni del faze načrtovanja hiše. S programom VELUX Daylight Visualiser so se preverjale svetlobne vrednosti in optimizirala pozicija okenskih odprtin. V mansardnih prostorih je streha izkoriščena za dodatno osvetlitev preko strešnih oken, s čimer prostori dobijo primerno količino svetlobe in toplotne dobitke pozimi.

Delež okenskih odprtin je 41,5% glede na tlorisno površino.

Partnerji pri gradnji projekta moja hiša prihodnosti