23.04.2012

Pametna plus energijska hiša

Energijski sistem Moje hiše prihodnosti sestavljajo toplotna črpalka zrak/voda, sistem prezračevanja z rekuperacijo toplote odpadnega zraka ter kombinacija sončnih kolektorjev in fotovoltaične sončne elektrarne na celotni južni strani strehe.

Sprejemniki sončne energije bodo poleg ogrevanja tople sanitarne vode podpirali sistem ogrevanja za celotno hišo. Hranilnik toplote, ki bo vseboval sistem ogrevanja tople sanitarne vode, bo skrbel za zalogo toplote in precej pripomogel k učinkovitejšemu izkoriščanju obnovljivih virov energije.Toplotna črpalka zrak/voda bo delovala kot stalen vir toplote in hladu ter kot vir ogrevanja tople sanitarne vode v času kadar sprejemniki sončne energije ne bodo zadostovali, pa bo skrbela tudi za večje udobje glede prezračevanja, saj bo brez občutka prepiha zagotavljala ustrezno temperaturo svežega zraka.

Sončna elektrarna na strehi hiše bo proizvedeno električno energijo lahko oddajala v javni elektroenergetski sistem, za katerega bo lastnik prejel subvencionirano plačilo za prodano električno energijo. Če bo potrebno, pa bo pridobljena energija porabljena za delovanje toplotne črpalke, polnjenje električnega avtomobila ali delovanje večjih porabnikov v hiši.

V Nemčiji in Italiji zdaj velja predpis, ki lastnikom sončnih elektrarn za proizvedeno električno energijo, ki jo porabijo sami, daje višjo subvencijo kot za tisto, ki jo prodajo v omrežje.

Partnerji pri gradnji projekta moja hiša prihodnosti