MOJA HIŠA PRIHODNOSTI - OD PASIVNE DO AKTIVNE HIŠE

Energijska učinkovitost, skrb za okolje in bivalno ugodje so kriteriji trajnostne gradnje. V Lumarju smo naredili korak naprej od pasivne hiše, predstavljamo vam koncept AKTIVNE HIŠE.

ZASNOVA MOJE HIŠE PRIHODNOSTI

V želji po preseganju togih prostorskih predpisov je hiša zasnovana kot združitev prostostoječe enostanovanjske in atrijske hiše, ki vključuje prednosti obeh stavbnih tipov.

SVETLOBA JE POMEMBNA

Številne študije dokazujejo pozitiven vpliv na delovanje našega biološkega ritma in učinkovitost v bivalnih prostorih z veliko dnevne svetlobe.

ENERGETSKA ZASNOVA

Večino potrebne energije pridobimo pri konceptu Moja hiša prihodnosti iz obnovljivih virov energije.

MOJA HIŠA PRIHODNOSTI

Projekt Moja hiša prihodnosti je prva vzročna hiša, s katero podjetje Lumar skupaj s partnerji predstavlja koncept AKTIVNE HIŠE.

Moja hiša prihodnosti

Projekt Moja hiša prihodnosti je prva vzročna hiša, s katero podjetje Lumar skupaj s partnerji predstavlja koncept AKTIVNE HIŠE.

SVEŽ ZRAK ZA PRIJETNO BIVALNO OKOLJE

Sistem prezračevanja z rekuperacijo toplote v kombinaciji z avtomatsko vodenim odpiranjem oken v poletnem času skrbi za stalen dotok svežega zraka ter prijetno bivalno klimo.

Moja hiša prihodnosti

Projekt Moja hiša prihodnosti je prva vzročna hiša, s katero podjetje Lumar skupaj s partnerji predstavlja koncept AKTIVNE HIŠE.

Moja hiša prihodnosti

Projekt Moja hiša prihodnosti je prva vzročna hiša, s katero podjetje Lumar skupaj s partnerji predstavlja koncept AKTIVNE HIŠE.

AKTIVNA HIŠA LUMAR

Partnerji pri gradnji projekta moja hiša prihodnosti